Volontiraj u Domu Rada Vranješević!

29.08.2018 9:12 am

Matematika ti nije bauk? Strane jezike rado učiš? Onda se ti skoro već uklapaš u profil osoba za kojim tragamo! Kad tome pridodamo sposobnost da naučeno preneseš drugima i želju za radom sa djecom i mladima, dobijamo savršenog kandidata za poziciju volontera u Dječijem domu ,,Rada Vranješević”.

Kao organizovan oblik zaštite djece i mladih, Dječiji dom ,,Rada Vranješević” obezbjeđuje socijalno-zdravstvenu zaštitu, vaspitanje i obrazovanje, te osposobljavanje za samostalan život i rad posebnoj populaciji djece i mladih. Svojom organizacijom, razvnovrsnim aktivnostima i sadržajem, Dječiji dom navedenoj populaciji nudi sve ono što bi im trebala obezbijediti porodica.

Štićenicima Doma je nerijetko potrebna pomoć pri učenju i pisanju domaćih zadataka. Volonter treba da ima ulogu instruktora koji bi 2 sata sedmično pomagao djeci oko za njih roblematičnih predmeta.

Prijavi se već danas, tako što ćeš na mail lvs.banjaluka@gmail.com poslati svoj CV. Prijave traju do 08.09.2018.