POZIV ZA UČEŠĆE NA “BOOT KAMPU ZA MLADE LIDERE/ICE”

07.11.2017 12:31 pm

Helsinški parlament građana Banja Luka u sklopu projekta “Foto glasovi za mir“ organizuje “Boot kamp III za mlade lidere/ice“ koji će se održati od 28. novembra do 03. decembra u etno selu „Kotromanićevo“, blizu Doboja. Kamp će obuhvatiti radionice na temu liderstva, komuniciranja, pomirenja, stereotipa i predrasuda. U sklopu projekta predviđene su i radionice fotografije, a nakon kampa planirana je i izložba fotografija na temu održivog mira koja će biti održana u sredinama iz koji dolaze učesnici kampa. Traže se učesnici/ce godišta od 16-19 godina iz lokalnih zajednica: Doboj, Doboj Istok, Doboj Jug, Maglaj, Usora, Modriča, Gradačac, Šamac, Domaljevac, Odžak.

Troškove kampa u potpunosti snosi organizator (prevoz do kampa, smještaj u kampu i hrana za vrijeme trajanja kampa).

 Molimo Vas da prijave pošaljete najkasnije do 15. novembra na zmarkovic@hcabl.org.

Prijava treba da sadrži: ime i prezime, br. telefona, email adresu, datum rođenja i mjesto prebivališta. Za maloljetna lica potrebno je dostaviti i saglasnost roditelja o učešću u kampu. Saglasnost roditelja preuzeti OVDJE

Više informacija o organizaciji Helsinški parlament građana potražite na: http://hcabl.org/