,,Moja okolina-moje stvaralaštvo”

05.03.2018 10:23 am

,,Moja okolina-moje stvaralaštvo” predstavlja projekat u kojem djeca sa posebnim potrebama izražavaju svoja zapažanja okoline koja ih okružuje kroz kreativne radionice. Na osnovu materijala prikupljenog na radionicama snimiće se kratki, dječiji, animirani film. Predviđene su po dvije radionice sa djecom koja su na liječenju u Zavodu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju ,,DR Miroslav Zotović” , djecom iz ,,Centra za obrazovanje vaspitanje i rehabilitaciju slušanja i govora  Banjaluka” i sa djecom iz udruženja ,,Down sy i mi”.

Volonteri imaju veoma važnu ulogu u izvođenju radionica, ulogu modulatora. Oni će pomagati i nadgledati  izradu različitih oblika iz okoline za koju će se koristiti  papir za modelovanje i kolaž papir.

Termini radionica su:

-Centar, 13.mart i 22.mart od 15.45h – 17.30h

-Zotović,  15.mart i 29.mart od 15.45h – 17.30h

Zainteresovani volonteri treba da pošalju ime, prezime, broj telefona i termin radionice za koju se prijavljuju na mail lvs.banjaluka@gmail.com do 10.marta 2018.