Mreža “Volontiram!”

Mreža lokalnih volonterskih servisa u BiH “Volontiram!” (OKC)
Lazarička 2, 78 000 Banja Luka
Kontakt osoba: Jugoslav Jevđić
Telefon/Faks: 051 921 597 / 051 921 596
Mobilni: 065 525 764
E-mail: jugoslav.jevdjic@okcbl.org