Lokalni volonterski servisi u BiH

Ovdje možete pronaći kontakt informacije svih lokalnih volonterskih servisa u Bosni i Hercegovini:

1. Lokalni volonterski servis Banjaluka
Omladinski komunikativni centar
Lazarička 2, 78000 Banjaluka
Tel/fax: 051 921 597 /051 921 596
E-mail: lvs.banjaluka@okcbl.org

2. Lokalni volonterski servis Srbac
Zdravo da ste „Centar za mlade“ Srbac
Savska ulica br.1, 78 420 Srbac
Tel/Mob: 051 741 414 / 065 671 299
E-mail: lvs_srbac@yahoo.com
Web: www.zdravodaste.org

3. Lokalni volonterski servis Jablanica
Omladinski klub “Pod istim suncem”
Trg Oslobođenja b.b., 88420 Jablanica
Tel/Fax: 036 753 475 / 036 753 475
E-mail: okpis@bih.net.ba
Web-site: okpis.org / www.facebook.com/okpis

4.Lokalni volonterski servis Zenica

Asocijacija Margina,  Jalijski put 5, 72000 Zenica
Tel/Fax: 032 220 063
E-mail: lvs.zenica@margina.ba
Web: www.margina.ba

5. Lokalni volonterski servis Gradiška

NVO Most
Spomen park slobode – Sokolski dom, 78400 Gradiška
Tel/Fax: 051 816 401
E-mail: office@nvomost.org
Web: www.nvomost.org

6. Lokalni volonterski servis Laktaši
Centar za djecu, mlade i porodicu Laktaši
Karađorđeva 60, 78250 Laktaši
Tel/Fax: 051 535 310
E-mail: cdmpl@cdmpl.ba
Web: www.cdmpl.ba

7. Lokalni volonterski servis Bugojno
NVO “Sunce”
Bosanska 32, 70230 Bugojno
Tel/Mob: 030 251 998 / 062 213 412
E-mail: sunce_bugojno@hotmail.com

8. Lokalni volonterski servis Srebrenica
Udruženje mladih i žena Sara Srebrenica
Srebreničkog odreda bb, 75430 Srebrenica
Tel/Fax: 056 440 542 / 056 440 620
E-mail: sarasreb@teol.net

9. Lokalni volonterski servis Trebinje
Odred izviđača “Trebinje”
Sjeverni logor bb, 89101 Trebinje
Tel/Mob: 059 223 070 / 065 577 245
E-mail: oit@teol.net

10. Lokalni volonterski servis Mrkonjić Grad
Omladinska organizacija “Centar”
Svetog Save bb, 70260 Mrkonjić Grad
Tel/Mob: 050 214 075 / 065 710 833
E-mail: centar.mrkonjic@gmail.com

11. Lokalni volonterski servis Travnik
CEM – Centar za edukaciju mladih
Mali trg bb, 72270 Travnik
Tel/Fax: 030 511 565
E-mail: cem@bih.net.ba
Web: www.cem.ba

12. Lokalnii volonterski Prijedor
DON Prijedor – Demokratija – Organizovanje – Napredak
Miloša Obilića 18a, 79000 Prijedor
Tel/Fax: 052 231 155
E-mail: info@donprijedor.org
Web: www.donprijedor.org

13. Lokalni volonterski servis Bijeljina
PRONI Centar za omladinski razvoj
Trg đenerala Draže Mihajlovića 19, 76300 Bijeljina
Tel/Fax: 055 213 046
E-mail: lvs.bijeljina@gmail.com
Web: www.pronibrcko.ba

14. Lokalni volonterski servis Novi Grad
OCKI – Omladinski centar za kreativnost i inicijativu
Donje Vodičevo bb, 79223 Novi Grad
Tel/Mob: 052 779 112 / 065 807 714
E-mail: dusko@ocki.info
Web: www.ocki.info

15.Lokalni volonterski servis Visoko
Udruženje “Damar omladine”
Ulica Bakračeva 1, 71300 Visoko
Tel: +387 32 733 190
E-mail: damaromladine@gmail.com
web: www.damaromladine.org

16.Lokalni volonterski servis Gacko
OOCK Gacko
Nemanjina 5, 89 240 Gacko
Tel/Fax: 059 472 426
E-mail: oock.gacko@yahoo.com

17. Lokalni volonterski servis Živinice
Crveni križ općine Živinice
Oslobođenja 18,75 270 Živinice
Tel/Fax: 035/774-165
E-mail: crvenikriz.zivinice@gmail.com
Web: ckzivinice.weebly.com

18.Lokalni volonterski servis Brčko
Proni Brčko-Centar za omladinski razvoj
Mehmedagića 24, 76100 Brčko Distrikt
Tel/Fax:  049 217 695/049 217 695
E-mail: pronibrc@teol.net
Web: www.pronibrcko.ba

 
19.Lokalni volonterski servis Bihać
NVO Žene sa Une
Adresa: Krupska 26, 77 000 Bihać
Tel/Fax: 037 220 855
Email: aladin.demirovic@zenesaune.org
zena-una@bih.net.ba
Web: www.zenesaune.org