JZU Univerzitetski klinički centar potražuje volontere

17.11.2017 11:14 am

U skladu za Zakonom o volontiranju Republike Srpske (Sl.glasnik 89/13), OKC Banjaluka u saradnji sa JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske raspisuje konkurs za volontersku poziciju doktora medicine.

Klinika za dječiju hirurgiju  iskazuje potrebu za dva volontera doktora medicine.

Volonterska pozicija je osmišljena da traje tri mjeseca u jednoj organizacionoj jedinici Univerzitetskog kliničkog centra  bez mogućnosti produženja volonterskog angažmana u istoj. Po završetku volontiranja, volonter dobija volontersku knjižicu. Troškovi nastali tokom volontiranja nisu pokriveni.

Zainteresovani za volontiranje treba da dostave prijavu koja sadrži:
1. biografiju,
2. motivaciono pismo
3. dokaz o završenoj stručnoj spremi
4. potvrdu o volontiranju ukoliko su ranije volontirali

Volonteri koji budu izabrani za volontersku poziciju trebaće da dosatve kopiju sanitarne knjižice ne starije od šest mjeseci, te dokaz o izvršenoj vakcinaciji protiv hepatitisa B.

Prijave se mogu lično dostaviti u prostorije OKC-a, Lazarička br.2, najkasnije do 29.11.2017. do 12 časova.JZU