POSLEDNJE VIJESTI

Ministarstvo porodice, omladine i sporta poziva pravna i fizička lica u Republici Srpskoj da predlože kandidate za dodjelu Republičke nagrade za volontiranje u Republici Srpskoj za 2014. godinu.
U skladu sa Pravilnikom o dodjeli republičke nagrade za volontiranje, prijedlog organizatora kao kandidata za dodjelu Republičke nagrade mogu dostaviti fizička i pravna lica zainteresovana za volontiranje, a prijedlog volontera-pojedinca kao kandidata za dodjelu Republičke nagrade mogu dostaviti samo organizatori volontiranja.

Aplikacione forme za podnošenje prijave kandidata za najboljeg volontera i najboljeg organizatora volontiranja mogu se preuzeti na sajtu Vlade Republike Srpske www.vladars.net-Ministarstva-Ministarstvo porodice, omladine i sporta-Dokumenti.
Aplikacionu formu je potrebno dostaviti poštom na adresu:Vlada Republike Srpske, Ministarstvo porodice, omladine i sporta, Trg Republike Srpske 1, 78 000 Banja Luka, a najkasnije do 15.11.2014.godine sa naznakom “Republička nagrada za volontiranje”. Pored navedenog, popunjenu aplikacionu formu je potrebno dostaviti i u elektronskoj formi na e-mail:n.sladojevic@mpos.vladars.net.

Nepotpuni i neblagovremeno dostavljeni prijedlozi neće se uzeti u razmatranje.

Edukativni Kulturni Centar IHTUS u periodu od 31. oktobra do 01. novembra organizuje radionice osnaživanja aktivista i volontera koji su pomagali ugroženima u poplavama.

Radionice traju 3 sata i imaju za cilj pomoć i savjetovanje osoba koje su pružale pomoć i radile na terenu sa ugroženima da prepoznaju znakove stresa koji ih mogu pogoditi po povratku u normalno okruženje.

Stres je svako narušavanje normalnog psiho-fizičkog stanja, koje se pojavljuje kada naše tijelo, usljed prevelikog ili iznenadnog eksternog pritiska, pokušava da funkcioniše izvan svoje uobičajene sposobnosti. Stres je sastavni dio života, međutim način na koji se sa stresom nosite čini veliku razliku za vaše zdravlje, posebice dugoročno gledano. Dokazano je da ljudi koji se ne rješavaju stresa na zdrav način razvijaju kronične zdravstvene probleme.

Predavačica na ovoj radionici, Nina Augustin, diplomirani psiholog sa učesnicima radionice će govoriti o potencijalnim traumama osoba koje pomažu ugroženima u sredinama pogođenim prirodnim katastrofama. Ona će u toku radionice dati prijedloge kako da se nose sa stresom i sagorijevanjem nastalim kao posljedica dobrovoljnog angažmana pomoći osobama i području zahvaćenim poplavama.

Svi koji žele uzeti učešće u radionici mogu se prijaviti na 065/651-138 (kontakt osoba Ljiljana Baniček) najkasnije do 29.10.2014.

Volontiraj na Animafestu!

09.10.2014 11:44 am

Međunarodnom festivalu animiranog filma u Banjoj Luci potrebni volonteri u periodu od 23. do 28. oktobra.

Organizatori Animafesta  traže komunikativne mlade ljude  sa dobrim organizacijskim sposobnostima i solidnim poznavanjem engleskog jezika.

Svi zainteresovani za volontiranje mogu poslati prijavu  na mail vanja.kukrika@okcbl.org najkasnije do 17.oktobra.

10534537_785428588176506_5640950067639629532_n

Ostale vijesti (14)
شات وه كام دردشه صوتيه شات الليل سعودي كول